Opłaty za Obiady styczeń-luty 2021

Termin wpłat na styczeń upłynął. Wpłat na luty można dokonywać do wtorku 26 stycznia do godziny 14:00

Prosimy o terminowe wpłaty do 21 stycznia !!!

Klasy I-III.

Miesięczna opłata styczeń 25-29: 25,00 zł (5 dni x 5.00 zł / obiad)
Miesięczna opłata luty 1-26: 100,00 zł (20 dni x 5.00 zł / obiad)

 

Deklaracje posiłków należy składać w panelu rodzica https://wroclawsp71.loca.pl

W panelu rodzica znajdą też Państwo indywidualny nr konta do wpłat (każde dziecko ma osobne).

Opiekunowie/Rodzice uczniów którzy korzystali z posiłków w ubiegłym roku otrzymali linki aktywacyjne na maile podane do rozliczeń w stołówce. Jeżeli nie otrzymałeś linku postępuj zgodnie z instrukcją dla nowych osób.

Instrukcja: https://sp71.wroc.pl/stolowka-panel-rodzica/

 

Płatności łączone styczeń + luty

Panel umożliwia umieszczenie w koszyku deklaracji tylko z jednego miesiąca (nie uda się dodanie stycznia i lutego równocześnie), w przypadku terminowej łącznej wpłaty do 21 stycznia 125zł deklaracje zostaną wykonane przez pracownika szkoły na pełny okres 25.01-26.02.

 

Deklaracje dodane do koszyka zostaną zapisane przez pracownika szkoły, gdy zaksięgowana wpłata je pokryje.


W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko Ucznia i klasę, do której uczęszcza!
Wpłaty są księgowane w stołówce raz dziennie następnego dnia roboczego od zaksięgowania wpłaty na koncie szkoły.

 

Odwołania posiłków

Odwołania posiłków należy dokonywać przez panel rodzica w zakładce ODWOŁANIA.

Odwołania można dokonać do godziny 10:00 dnia poprzedzającego odwoływany posiłek.

 

Oddział przedszkolny:

UWAGA zmiana w oddziałach przedszkolnych opłaty za posiłki dokonujemy po miesiącu, w którym, dziecko korzystało z wyżywienia. (z dołu)

Informacje o szczegółach rozliczeń i jak dokonać płatności, opiekunowie otrzymają na mail po zamknięciu miesięcznego okresu rozliczeniowego

Miesięczna opłata styczeń 18-29: 110 zł (10 dni x 11 zł)

Miesięczna opłata luty 1-26: 220 zł (20 dni x 11 zł)