Komunikat Nr 8/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2021 r.

 1. Od 4 maja 2021 r. uczniowie klas 1-3 szkół przechodzą na nauczanie stacjonarne. Uczniowie pozostałych klas uczą się zdalnie. Dzieci z oddziału przedszkolnego , jak do tej pory, przebywają w szkole.
 2. W szkole obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne GIS i MEiN, m.in. :
  1) zachowanie dystansu społecznego,
  2) obowiązkowe jest noszenie maseczek zakrywających usta i nos w obrębie części wspólnych budynku, tj. na korytarzu, w szatni,
  3) w miarę możliwości utrzymywanie tzw. „baniek” klasowych, tj. niełączenie różnych grup dzieci,
  4) do szkoły / przedszkola przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe.
 3. Rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci nie wchodzą do budynku szkoły. Odbiór dzieci odbywać się będzie z użyciem domofonu zewnętrznego.
 4. Wznawia działalność stołówka i świetlica szkolna dla uczniów klas 1-3.
 5. Przywrócone są zajęcia dodatkowe.
 6. Systematycznie przywracane będą zajęcia zorganizowane poza terenem szkoły, m.in. basen, MDK itp.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów klas 1-3 udzielana będzie w formie stacjonarnej.
 8. Od 17 maja uczniowie klas 1-3 kontynuują naukę stacjonarną. Uczniowie pozostałych klas przechodzą na nauczanie hybrydowe. Informacje w tej sprawie zostaną przekazane do 12 maja.
 9. Praca Sekretariatów nie ulega zmianie.

Dyrektor SP71
Leszek Wesołowski