Opłaty za Obiady

Od roku 2021 płatności za obiady dokonujemy na indywidualny nr konta ucznia.

Uwaga!
Wpłaty dokonane na stary rachunek (nie indywidualny) mogą zostać niezaksięgowane i zwrócone na rachunek, z którego nadano przelew

Od roku szkolnego 2021/2022 możliwe jest opłacenie posiłków z wykorzystaniem płatności on-line.
W tym celu należy użyć przycisku zapłać online. Prowizja w wysokości 0,59 zł zostanie automatycznie pobrana przez operatora płatności online. Koszyk zostanie zapisany w ciągu kilku minut.

rozliczenia

Uczniowie, którzy nie korzystali z usług stołówki powinni się zarejestrować

Przejdź do instrukcji panelu i skorzystaj z instrukcji Jak uzyskać dostęp?

https://sp71.wroc.pl/stolowka-panel-rodzica/

Jeżeli masz już konto dziecka/ucznia

Prosimy o zamawianie posiłków w panelu rodzica:

 1. Zaloguj się do panelu
 2. Wybierz dziecko/użytkownika
 3. Kliknij CHCĘ ZAMÓWIĆ następnie zaznacz posiłki na Wrzesień
 4. Przejdź do koszyka i kliknij Zasil Konto
 5. Zostaniesz przeniesiony do zakładki rozliczenia, tutaj będzie wskazana kwota do zapłaty oraz nr indywidualnego konta ucznia.
  Wpłaty możesz dokonać:

  1. używając przycisku zapłać on-line (Bank naliczy prowizję 0,59 zł) (wpłata pojawi się w systemie w ciągu kilku minut a deklaracje zostaną automatycznie zapisane) jeżeli wpłaty z twojego banku nie są obsługiwane, skożystaj z opcji nr 2.
  2. Płatności przelewem tradycyjnym na wskazane subkonto (wpłata pojawi się w systemie do 2 dni roboczych od zlecenia przelewu, niezależnie czy jest to przelew natychmiastowy). Nr subkonta do wpłat jest widoczny w zakładce rozliczenia przed kliknięciem przycisku zapłać online.

Posiłki zamawiamy w panelu rodzica https://wroclawsp71.loca.pl

W panelu rodzica znajdą też Państwo indywidualny nr konta do wpłat (każde dziecko ma osobne).

Instrukcja: https://sp71.wroc.pl/stolowka-panel-rodzica/

Koszyk zostanie zapisany automatycznie kilka minut po zakończeniu płatności on-line lub zapisane przez pracownika szkoły, gdy zaksięgowana wpłata je pokryje.

W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko Ucznia i klasę, do której uczęszcza!
Wpłaty są księgowane w stołówce raz dziennie następnego dnia roboczego od zaksięgowania wpłaty na koncie szkoły.

Odwołania posiłków

Odwołania posiłków należy dokonywać przez panel rodzica w zakładce ODWOŁANIA.

Odwołania można dokonać do godziny 10:00 dnia poprzedzającego odwoływany posiłek.

Aby dokonać odwołania:

 1. Zaloguj się do panelu https://wroclawsp71.loca.pl/ 
 2. Kliknij CHCĘ ODWOŁAĆ
 3. Wybierz  dzień
 4. Potwierdź odwołanie

Oddział przedszkolny:

UWAGA zmiana w oddziałach przedszkolnych opłaty za posiłki dokonujemy po miesiącu, w którym, dziecko korzystało z wyżywienia. (z dołu)

Aby złożyć deklarację przystąpienia proszę wypełnić załącznik nr 1:  https://sp71wroclaw.bip.gov.pl/stolowka/stolowka.html

Informacje o szczegółach rozliczeń i jak dokonać płatności, opiekunowie otrzymają na mail po zamknięciu miesięcznego okresu rozliczeniowego

 • Obiady w przedszkolu wydawane są na podstawie deklaracji przystąpienia do żywienia w przedszkolu składanej na początku roku.
 • Deklaracje w panelu rodzica są przedłużane pod koniec miesiąca na następny miesiąc przez szkołę.
 • Rodzic może odwoływać posiłki w panelu rodzica.
 • Zawieszenie/Wznowienie żywienia należy zgłosić mailowo odpowiadając na ostatnie powiadomienie z systemu stołówki.
 • Całkowita Rezygnacja z wyżywienia: https://sp71wroclaw.bip.gov.pl/fobjects/download/1067244/zalacznik-nr-2-rezygnacja-z-obiadow-dla-wychowankow-oddzialu-przedszkolnego-docx.html, po wypełnieniu należy przesłać mailem lub dostarczyć do sekretariatu/wychowawcy.
 • Opłata za śniadanie jest łączna z podwieczorkiem, rezygnacja ze śniadań oznacza rezygnację z podwieczorku.
 • Płatności za obiady dokonujemy za miesiąc z dołu, po otrzymaniu rozliczenia na pocztę e-mail do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym.
 • Płatności dokonujemy na indywidualny nr konta widoczny w panelu rodzica