Nowa procedura zgłaszania osób z bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną w placówkach oświatowych

Przekazujemy informację o zmianie procedury zgłaszania osób z bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną w placówkach oświatowych. Procedura obowiązuje od 8 listopada 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z Pismem Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz procedurą .

Pismo PPIS we Wrocławiu

Procedura