Informacje o powrocie do szkoły

Szanowni Państwo, 

zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od poniedziałku ( 10 stycznia 2022r.) uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkole odbywać się będzie w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, proszę o przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów, o stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych oraz o dostosowanie się do wewnętrznych procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, które w naszej szkole będą realizowane zgodnie z planem. Postawa całej społeczności szkolnej będzie miała istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa. Przypominam, że przyjęta organizacja pracy szkoły umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W dalszym ciągu funkcjonuje obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej (do odwołania) został uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.). W budynku A w dalszym ciągu obowiązuje przyjęta jesienią zasad Strefy Rodziców ( maksymalnie do 10 osób oczekujących na odbiór dzieci w pomieszczeniu przy portierni szkolnej ) przy ograniczeniu do niezbędnego minimum obecności rodziców w budynku szkoły – kontakty osobiste ze szkołą proszę ograniczyć do naprawdę koniecznych po wcześniejszym umówieniu się z konkretnym pracownikiem szkoły. Przypominam także o konieczności niezwłocznego powiadamiania szkoły w przypadku potwierdzonego przypadku zakażenia dziecka koronawirusem. Jednocześnie zachęcamy do szczepienia siebie i dzieci, jako najbardziej skutecznej formy przeciwdziałania COVID-19. Działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia, aktywności fizycznej i roli szczepień w codziennym życiu są stałym elementem pracy szkoły. 

Z wyrazami szacunku
Leszek Wesołowski Dyrektor SP71

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ważne linki

 www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r 

www.gov.pl/web/szczepimysie/bezpieczenstwo.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii .

Przypominam o zmianach w kalendarium pracy szkoły ze względu na wprowadzenie nauki zdalnej

do 14 stycznia 2022r. –  wystawienie ocen śródrocznych
19 stycznia 2022r. – klasyfikacja śródroczna