WYBÓR WYKONAWCY – montaż separatora tłuszczu i skrobi, z osadnikiem i instalacją alarmową z czujnikiem osadu, wymiana przykanalika i roboty temu towarzyszące w Szkole Podstawowej nr 71 w budynku A ul. Podwale 57 w okresie od 20.07.2020 do 21.08.2020r.

Zamówienie na:montaż separatora tłuszczu i skrobi, z osadnikiem i instalacją alarmową z czujnikiem osadu, wymiana przykanalika i roboty temu towarzyszące w Szkole Podstawowej nr 71 w budynku A ul. Podwale 57 w okresie od 20.07.2020 do 21.08.2020r.Zamawiający:Gmina Wrocław – Szkoła Podstawowa nr 71 we WrocławiuTyp zamówienia:ZAPYTANIE OFERTOWE  (ZAPYTANIE O CENĘ)Termin składania ofert:12.11.2019 r., do godz. 12.00 https://sp71wroclaw.bip.gov.pl/publiccontracts/view/21516 Biuletyn Informacji...
CZYTAJ WIĘCEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYMIANĘ PODŁÓG W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU

Zamówienie na:WYMIANĘ PODŁÓG W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.Zamawiający:Gmina Wrocław – Szkoła Podstawowa nr 71 we WrocławiuTyp zamówienia:ZAPYTANIE OFERTOWE  Termin składania ofert:05.07.2019 r., do godz. 14.00 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYMIANĘ PODŁÓG W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIUPobierz
CZYTAJ WIĘCEJ

ZMIANA – WYBÓR DOSTAWCY NA WYMIANĘ PODŁÓG

Zamówienie na:WYMIANĘ PODŁÓG W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.Zamawiający:Gmina Wrocław – Szkoła Podstawowa nr 71 we WrocławiuTyp zamówienia:PRZETARG NIEOGRANICZONY - OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIATermin składania ofert:28.06.2019r. do godz. 14:00 https://sp71wroclaw.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-30-000-euro/zmiana-wybor-dostawcy-na-wymiane-podlog.html Dotyczy https://sp71wroclaw.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-30-000-euro/wybor-dostawcy-na-wymiane-podlog.html ...
CZYTAJ WIĘCEJ

ZMIANA – WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.

Tytuł zamówienia: ZMIANA - WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU. Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaTryb zamówienia: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 2019-06-28 13:00  Numer zgłoszenia: 558549-N-2019   https://sp71wroclaw.bip.gov.pl/publiccontracts/view/18928
CZYTAJ WIĘCEJ

WYBÓR DOSTAWCY NA WYMIANĘ PODŁÓG

Zamówienie na:WYMIANĘ PODŁÓG W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.Zamawiający:Gmina Wrocław – Szkoła Podstawowa nr 71 we WrocławiuTyp zamówienia:PRZETARG NIEOGRANICZONY  Termin składania ofert:24.06.2019 r., do godz. 14.00 (Zmiana 28.06.2019r. do godz. 14:00) Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu ogłasza: PRZETARG NIEOGRANICZONYo wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwota określona na podstawie przepisów art 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:WYBÓR DOSTAW...
CZYTAJ WIĘCEJ

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu Tryb zamówienia: przetarg nieograniczonyWojewództwo: DOLNOŚLĄSKIE  Powiat: Wrocław  Ulica: ul. Podwale  Numer budynku: 57  Data publikacji do 2019-06-30  Termin składania ofert: 2019-06-24 14:00  (zmiana na 2019-06-28 13:00)Cpv15800000-6 Różne produkty spożywcze SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71: WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy https://sp71...
CZYTAJ WIĘCEJ

WYBÓR DOSTAWCY NA ZAKUP I DOSTAWĘ SZAFEK UBRANIOWYCH DO SZATNI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU – ODPOWIEDź NA PYTANIE Z DNIA 24 oraz 25.07.2018 r.

ODPOWIEDź NA PYTANIA Z DNIA 24 oraz 25.07.2018 r.     Załącznik nr 1 - Edytowalna wersja Załącznika nr 5 do SIWZ  - plik usunięty w związku z zakończeniem postępowania 25 lipca 2018 r. - 14:38 - Publikacja
CZYTAJ WIĘCEJ