Zmiana ogłoszenia – Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 71 im. Leona Kruczkowskiego we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na zadania.

Wrocław, 01.07.2020r.SP71/1/2020 Wszyscy, którzy pobrali SIWZ.Dotyczy:Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 71 im. Leona Kruczkowskiego we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na zadania.         Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), informuje, że zmienił treść Specyfikacji ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na zadania.

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniuTryb zamówienia: przetarg nieograniczonyWojewództwo: DOLNOŚLĄSKIE  Powiat: Wrocław  Ulica: ul. Podwale  Numer budynku: 57  Termin składania ofert: 2020-07-08 15:00 Cpv 03311000-2 Ryby15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne15112000-6 Drób15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne15500000-3 Produkty mleczarskie15600000-4 Produkty przemiału ...
CZYTAJ WIĘCEJ

WYBÓR WYKONAWCY – montaż separatora tłuszczu i skrobi, z osadnikiem i instalacją alarmową z czujnikiem osadu, wymiana przykanalika i roboty temu towarzyszące w Szkole Podstawowej nr 71 w budynku A ul. Podwale 57 w okresie od 20.07.2020 do 21.08.2020r.

Zamówienie na:montaż separatora tłuszczu i skrobi, z osadnikiem i instalacją alarmową z czujnikiem osadu, wymiana przykanalika i roboty temu towarzyszące w Szkole Podstawowej nr 71 w budynku A ul. Podwale 57 w okresie od 20.07.2020 do 21.08.2020r.Zamawiający:Gmina Wrocław – Szkoła Podstawowa nr 71 we WrocławiuTyp zamówienia:ZAPYTANIE OFERTOWE  (ZAPYTANIE O CENĘ)Termin składania ofert:12.11.2019 r., do godz. 12.00 https://sp71wroclaw.bip.gov.pl/publiccontracts/view/21516 Biuletyn Informacji...
CZYTAJ WIĘCEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYMIANĘ PODŁÓG W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU

Zamówienie na:WYMIANĘ PODŁÓG W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.Zamawiający:Gmina Wrocław – Szkoła Podstawowa nr 71 we WrocławiuTyp zamówienia:ZAPYTANIE OFERTOWE  Termin składania ofert:05.07.2019 r., do godz. 14.00 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYMIANĘ PODŁÓG W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIUPobierz
CZYTAJ WIĘCEJ

ZMIANA – WYBÓR DOSTAWCY NA WYMIANĘ PODŁÓG

Zamówienie na:WYMIANĘ PODŁÓG W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.Zamawiający:Gmina Wrocław – Szkoła Podstawowa nr 71 we WrocławiuTyp zamówienia:PRZETARG NIEOGRANICZONY - OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIATermin składania ofert:28.06.2019r. do godz. 14:00 https://sp71wroclaw.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-30-000-euro/zmiana-wybor-dostawcy-na-wymiane-podlog.html Dotyczy https://sp71wroclaw.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-30-000-euro/wybor-dostawcy-na-wymiane-podlog.html ...
CZYTAJ WIĘCEJ

ZMIANA – WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.

Tytuł zamówienia: ZMIANA - WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU. Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaTryb zamówienia: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 2019-06-28 13:00  Numer zgłoszenia: 558549-N-2019   https://sp71wroclaw.bip.gov.pl/publiccontracts/view/18928
CZYTAJ WIĘCEJ

WYBÓR DOSTAWCY NA WYMIANĘ PODŁÓG

Zamówienie na:WYMIANĘ PODŁÓG W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.Zamawiający:Gmina Wrocław – Szkoła Podstawowa nr 71 we WrocławiuTyp zamówienia:PRZETARG NIEOGRANICZONY  Termin składania ofert:24.06.2019 r., do godz. 14.00 (Zmiana 28.06.2019r. do godz. 14:00) Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu ogłasza: PRZETARG NIEOGRANICZONYo wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwota określona na podstawie przepisów art 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:WYBÓR DOSTAW...
CZYTAJ WIĘCEJ

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu Tryb zamówienia: przetarg nieograniczonyWojewództwo: DOLNOŚLĄSKIE  Powiat: Wrocław  Ulica: ul. Podwale  Numer budynku: 57  Data publikacji do 2019-06-30  Termin składania ofert: 2019-06-24 14:00  (zmiana na 2019-06-28 13:00)Cpv15800000-6 Różne produkty spożywcze SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71: WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy https://sp71...
CZYTAJ WIĘCEJ