WYBÓR DOSTAWCY NA WYMIANĘ PODŁÓG

Zamówienie na:WYMIANĘ PODŁÓG W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.Zamawiający:Gmina Wrocław – Szkoła Podstawowa nr 71 we WrocławiuTyp zamówienia:PRZETARG NIEOGRANICZONY  Termin składania ofert:24.06.2019 r., do godz. 14.00 (Zmiana 28.06.2019r. do godz. 14:00) Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu ogłasza: PRZETARG NIEOGRANICZONYo wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwota określona na podstawie przepisów art 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:WYBÓR DOSTAW...
CZYTAJ WIĘCEJ

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu Tryb zamówienia: przetarg nieograniczonyWojewództwo: DOLNOŚLĄSKIE  Powiat: Wrocław  Ulica: ul. Podwale  Numer budynku: 57  Data publikacji do 2019-06-30  Termin składania ofert: 2019-06-24 14:00  (zmiana na 2019-06-28 13:00)Cpv15800000-6 Różne produkty spożywcze SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71: WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy https://sp71...
CZYTAJ WIĘCEJ

WYBÓR DOSTAWCY NA ZAKUP I DOSTAWĘ SZAFEK UBRANIOWYCH DO SZATNI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU – ODPOWIEDź NA PYTANIE Z DNIA 24 oraz 25.07.2018 r.

ODPOWIEDź NA PYTANIA Z DNIA 24 oraz 25.07.2018 r.     Załącznik nr 1 - Edytowalna wersja Załącznika nr 5 do SIWZ  - plik usunięty w związku z zakończeniem postępowania 25 lipca 2018 r. - 14:38 - Publikacja
CZYTAJ WIĘCEJ

WYBÓR DOSTAWCY NA ZAKUP I DOSTAWĘ SZAFEK UBRANIOWYCH DO SZATNI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamówienie na: ZAKUP I DOSTAWĘ SZAFEK UBRANIOWYCH DO SZATNI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU Zamawiający: Gmina Wrocław - Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu Typ zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY   Termin składania ofert: 26.07.2018 r., do godz. 14.00 Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu ogłasza: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwota określona na podstawie przepisów art 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamó...
CZYTAJ WIĘCEJ

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU

Klauzula informacyjna dla uczestników przetargu WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU - Ogłoszenie o zamówieniu WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU - Edytowalna wersja załącznika nr 2 do SIWZ WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ SZKOŁY PODSTAW...
CZYTAJ WIĘCEJ