8.06 – Egzamin predyspozycji językowych – przebieg i organizacja!

1. Na sprawdzian predyspozycji językowych może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Wejście kandydatów na teren szkoły będzie możliwe od godz.9.30 (proszę nie grupować się przy wejściu, należy zachować bezpieczne odległości).

3. Rodzice/opiekunowie kandydatów do klas dwujęzycznych nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły.

4. Kandydaci zostaną wpuszczeni na teren szkoły tylko w maseczkach ochronnych, z ważną legitymacją szkolną i własnymi przyborami piśmienniczymi.

5. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.

6. Na parterze szkoły będą dostępne listy kandydatów z podziałem na sale (należy potwierdzić swoja obecność przy wyznaczonym stoliku).

7. Sprawdzian predyspozycji językowych będzie trwać w godz.10.00 – 11.30.

8. Uczniowie w salach na czas sprawdzianu predyspozycji językowych będą mogli zdjąć maseczki.

9. Jeśli kandydaci ukończą pracę z testem przed godz.11.30 schodzą na parter i opuszczają szkołę.