Komunikat Nr 3/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2021 r.

Szanowni Rodzice !

W związku z rozporządzeniem MEiN  z dnia 28 stycznia 2021 r, ( Dz. poz. 202) informuję, iż  z  dniem 1 lutego 2021 r.  do dnia 14 lutego 2021 r. dnia 28 marca 2021 r. organizacja pracy SP71 we Wrocławiu przedstawia się następująco:

 1. Odziały przedszkolne i klasy I-III pracują jak dotychczas w stacjonarnym trybie nauki w szkole.
 2. Uczniowie klas IV-VIII pracują nadal w trybie zdalnym nauki.
 3. Tryb nauki stacjonarnej odbywa się pod warunkiem przestrzegania obostrzeń sanitarnych  obowiązujących w szkole na dotychczasowych zasadach.
 4. W szkole nadal obowiązują „Procedury ochrony uczniów i pracowników szkoły przed Covid-19 w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu”  przyjęte Zarządzeniem Nr 38/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2020 r.  w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19.
 5. Świetlica szkolna czynna jest od godziny 7.00 – 17.00 wyłącznie dla uczniów klas I -III.
 6. Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III ograniczają się  do zajęć prowadzonych na terenie szkoły i po zakończonych zajęciach edukacyjnych.
 7. Biblioteka szkolna czynna jest w dotychczasowych godzinach.
 8.  Stołówka szkolna udostępniona jest wyłącznie dla uczniów klas I-III oraz oddziału przedszkolnego.
 9. Obowiązuje zakaz wychodzenia grupowego do przestrzeni zamkniętych poza teren szkoły.
 10. Uczniom klasy VIII dyrektor może organizować w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych, z których uczeń przystępuje  do egzaminu ósmoklasisty.
 11. W ramach konsultacji dyrektor może zorganizować sprawdzian próbny dla uczniów klas ósmych.

Leszek Wesołowski
Dyrektor SP71