Komunikat Nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu z dnia 29 marca 2021 r.

Drodzy Rodzice, Szanowni Opiekunowie !


Już od przeszło roku zmagamy się w kraju z ekstremalnie trudną sytuacją epidemiczną. Burzy ona codzienną działalność wielu dziedzin życia, a placówek edukacyjnych w sposób szczególny.  Destabilizuje funkcjonowanie Państwa rodzin. Od najbliższego poniedziałku, 29 marca zaczną nas obowiązywać nowe wytyczne wprowadzone wobec utrzymującego się wzrostu zakażeń koronawirusem. W związku z powyższym po raz kolejny jesteśmy zmuszeni wprowadzić korekty w naszym wspólnym życiu. To okoliczności mocno uciążliwe, jednak nie pozostaje nam nic innego, jak zastosować się do wytycznych i prosić Państwa o zrozumienie oraz współpracę. Naszym zdaniem najważniejsza jest teraz pełna izolacja, szczególnie że w przypadku naszej szkoły doświadczamy obecnie wzrostu zachorowań wśród kadry i dlatego bardzo dziękujemy wszystkim za zorganizowanie dzieciom opieki z pominięciem szkoły.


Od poniedziałku będziemy pracować w następującym reżimie i według poniższych reguł:
1. Na wniosek rodziców dzieci:

  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • dzieci, których rodzice są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub pracownikami przedsiębiorstw związanych z utrzymaniem miasta

dyrektor zorganizuje zajęcia w oddziale przedszkolnym w szkole, do której uczęszczają te dzieci.


2. Jeżeli zgodnie z Rozporządzeniem MEiN przysługuje Państwu opieka nad dzieckiem, a nie możecie Państwo zapewnić jej poza szkołą, prosimy o wypełnienie wniosku zgodnie z załączonym wzorem i złożenie do Dyrektora.


3. Pozostałym rodzicom w okresie od 29.03 do 18.04 przysługuje zasiłek opiekuńczy.


z wyrazami szacunku
Leszek Wesołowski Dyrektor SP71

Wzór wniosku

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Prezydenta Wrocławia i Załącznik nr 1