Drzwi otwarte w SP 71

bud. A szkoły
Drzwi Otwarte A.D. 2021 Szanowni Państwo, drzwi otwarte na stałe wpisały się do kalendarza imprez organizowanych w Naszej Szkole. Każdego roku w marcu  organizowaliśmy spotkania z zainteresowanymi nauką w SP71 dziećmi i ich rodzicami. Pokazywaliśmy szkołę, rozmawialiśmy o modelu dydaktyczno – wychowawczym, jaki preferujemy, omawialiśmy bogatą ofertę edukacyjną placówki, prezentowaliśmy nasze osiągnięcia i umiejętności. Niestety, w dobie pandemii koronawirusa, wobec konieczności zachowania p...
CZYTAJ WIĘCEJ

8.06 – Egzamin predyspozycji językowych – przebieg i organizacja!

1. Na sprawdzian predyspozycji językowych może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 2. Wejście kandydatów na teren szkoły będzie możliwe od godz.9.30 (proszę nie grupować się przy wejściu, należy zachować bezpieczne odległości). 3. Rodzice/opiekunowie kandydatów do klas dwujęzycznych nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły. 4. Kandydaci zostaną wpuszczeni na teren szkoły tylko w maseczkach ochronnych, z ważną legitymacją szkolną i własnym...
CZYTAJ WIĘCEJ