Oferta biblioteki

 Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 71 to:

 • Biblioteka w budynku A przy ulicy Podwale 57 – wypożyczalnia, w której jest miejsce do pracy własnej czytelników oraz 4 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,
 • Centrum Informacyjne w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6 – składające się z wypożyczalni oraz czytelni wyposażonej w księgozbiór podręczny i 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Główne zadania biblioteki szkolnej to:

 • gromadzenie i udostępnianie książek i innych źródeł informacji zgodnie z potrzebami czytelniczymi użytkowników,
 • tworzenie warunków do samodzielnego poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów.

W każdym roku szkolnym nauczyciele bibliotekarze wraz z uczniami realizują następujące działania:

 • redagowanie tradycyjnej papierowej Kroniki Szkolnej
 • warsztaty "Jak się uczyć?" dla klas siódmych
 • zajęcia integracyjne "Bajka o Ćwierćlandzie" dla klas czwartych
 • zajęcia biblioterapeutyczne
 • obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz innych świąt związanych z książką
 • pasowanie pierwszoklasistów na czytelników
 • Szkolny Konkurs Recytatorski
 • akcja bookcrossingowa "Podziel się książką"
 • projekty czytelnicze
 • konkursy literackie i czytelnicze
 • debaty czytelnicze
 • wystawy i gazetki promujące dobrą literaturę
 • informacja o nowościach czytelniczych
 • udział we Wrocławskich Targach Dobrych Książek
 • udział w Targach Książek dla Dzieci i Młodzieży "Dobre Strony"
 • udział w lekcjach bibliotecznych organizowanych przez biblioteki wrocławskie
 • udział w spotkaniach autorskich
 • udział w warsztatach literackich
 • udział w zewnętrznych konkursach czytelniczych i literackich

Godziny otwarcia biblioteki w budynku A

Poniedziałek 9.00-16.00
Wtorek 9.30-15.30
Środa 9.00-16.00
Czwartek 9.00-16.00
Piątek 9.00-16.00

Biblioteka nieczynna:
• poniedziałek na 6 godzinie lekcyjnej (Zajęcia ZDW)
• poniedziałek na 8 godzinie lekcyjnej (Etyka)
• wtorek na 9 godzinie lekcyjnej (Zajęcia ZKK)
• środa na 7 godzinie lekcyjnej (Etyka)
• piątek na 8 godzinie lekcyjne (Zajęcia ZKK)

Godziny otwarcia Centrum Informacyjnego w budynku B

Poniedziałek 8.00-14.00
Wtorek 10.00-16.00
Środa 9.00-15.00
Czwartek 8.00-14.00
Piątek 10.00-16.00