Oferta biblioteki

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 71 to:

 • Biblioteka w budynku A przy ulicy Podwale 57 – wypożyczalnia, w której jest miejsce do pracy własnej czytelników oraz 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
 • Centrum Informacyjne w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6 – składające się z wypożyczalni oraz czytelni wyposażonej w księgozbiór podręczny i 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Główne zadania biblioteki szkolnej:

 • gromadzenie i udostępnianie książek i innych źródeł informacji zgodnie z potrzebami czytelniczymi użytkowników,
 • tworzenie warunków do samodzielnego poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów.

W każdym roku szkolnym nauczyciele bibliotekarze wraz z uczniami realizują następujące działania:

 • zajęcia biblioterapeutyczne
 • obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz innych świąt związanych z książką
 • pasowanie pierwszoklasistów na czytelników
 • redagowanie tradycyjnej papierowej Kroniki Szkolnej
 • akcje i projekty czytelnicze
 • konkursy literackie i czytelnicze
 • wystawy i gazetki promujące dobrą literaturę
 • promowanie nowości czytelniczych
 • udział we Wrocławskich Targach Dobrych Książek
 • współpraca z Dolnośląską Biblioteką Publiczną i innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi Wrocławia
 • współpraca z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach akcji „Cały Wrocław Czyta…”
 • udział w zewnętrznych konkursach czytelniczych i literackich

Godziny otwarcia biblioteki w budynku A

Poniedziałek 8.00-15.00
Wtorek 8.00-15.00
Środa 8.00-16.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-14.00

Biblioteka nieczynna:

• poniedziałek na 6 godzinie lekcyjnej – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 6
• środa na 8 godzinie lekcyjnej – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 7
• środa na 1 godzinie lekcyjnej – godzina dostępności
• czwartek od 13.15 do 13.45 – opieka nad uczniami uczęszczającymi na basen
• czwartek na 8 godzinie lekcyjnej – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 8
• piątek na 1 godzinie lekcyjnej – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 6 ind.

Godziny otwarcia Centrum Informacyjnego w budynku B

Poniedziałek 8.00-13.00
Wtorek 8.00-14.30
Środa 8.00-15.30
Czwartek 10.00-15.30; 15.30-16.30 godzina dostępności
Piątek 8.00-13.30