Oferta edukacji wczesnoszkolnej

W roku szkolnym 2022/ 2023 uczniom klas pierwszych proponujemy:

 • zajęcia na jedna zmianę od godziny 8:00 w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny, zabawki i gry edukacyjne, odpowiednie meble (możliwość pozostawiania podręczników w szkole)
 • szatnię z szafką dla każdego ucznia
 • świetlicę czynną od 7:00 do 17:00 (bezpieczny wypoczynek i zabawa, pomoc w nauce oraz rozwijanie zainteresowań; każda klasa ma w świetlicy swojego wychowawcę)
 • stołówkę szkolna z własną kuchnią posiadająca certyfikat zdrowego żywienia
 • salę do zabaw ruchowych
 • plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe
 • opiekę pielęgniarki szkolnej
 • bezpieczny pobyt dziecka w szkole – monitoring, elektronicznie zamykane drzwi wejściowe
 • o gabinety specjalistyczne – biofeedback, logopeda, psycholog

Oferta edukacyjna:

 • wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna
 • opieka pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna
 • gimnastyka korekcyjna
 • biofeedback
 • ciekawe zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem multibooka
 • indywidualne podejście do każdego ucznia – wspieranie jego rozwoju, rozwijanie pasji i zainteresowań
 • dodatkowe, obowiązkowe  zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne w każdej klasie I-III,
 • nauka pływania na basenie
 • wyjścia na łyżwy
 • zajęcia taneczne
 • cotygodniowe zajęcia rozwijające z instruktorami w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży (malarstwo, ceramika, modelarstwo, teatr, taniec , grafika komputerowa, zajęcia przyrodnicze)
 • liczne zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów
 • zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce
 • lekcje muzealne, teatralne, filmowe w ramach programu „Szkoła w mieście”(bezpłatne wejścia)
 • różnorodne konkursy (recytatorskie, plastyczne, matematyczne, czytelnicze, przyrodnicze) oraz akcje edukacyjnych i prozdrowotnych („Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”)
 • wycieczki edukacyjne, „zielone szkoły”
 • udział w akcjach szkolnego wolontariatu

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:

 • dodatkowa nauka języków obcych – język angielski, język francuski, język chiński
 • zajęcia sportowe – piłka nożna, karate
 • zajęcia taneczne
 • gra w szachy
 • gra na gitarze
 • robotyka, nauka kodowania
 • zajęcia matematyczne
 • zuchy

Jesteśmy otwarci na współpracę z Rodzicami.