Oferta klas IV – VIII

Zajęcia prowadzone są w dwóch budynkach należących do szkoły:

uczniowie klas IV mają zajęcia w budynku A (wejście od ul. Podwale 57),

uczniowie klas V–VIII w budynku B (wejście od ul. Kołłątaja 1-6).

Lekcje zaczynają się o godzinie 8.00 (w szkole nie ma dwuzmianowości).

 • Zajęcia prowadzone są w gabinetach lekcyjnych dostosowanych do realizacji podstawy programowej.
 • Sale lekcyjne dostosowane są do wieku uczniów i wyposażone w tablice suchościeralne oraz tablice interaktywne i monitory interaktywne.
 • W każdej sali znajduje się projektor wraz z komputerem z dostępem do Internetu.
 • Gabinety przedmiotowe wyposażone są w niezbędne pomoce naukowe– podręczniki i liczne pomoce dydaktyczne oraz w dodatkowe komplety podręczników dla klas VII i VIII do pracy na lekcji.
 • W szkole funkcjonują dwie pracownie komputerowe, pracownia chemiczna, fizyczna, biologiczna i geograficzna.
 • Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w dwóch salach gimnastycznych w sali teatralnej oraz na dwóch boiskach sportowych.
 • Dzięki bazie jaką posiada szkoła, zajęcia prowadzone są w atrakcyjny sposób: aktywizują ucznia do pracy, wykorzystują różne formy przekazywania wiedzy (od manualnych poprzez słuchowe i wizualne). Nauczyciele indywidualizują pracę z oddziałami, a także pojedynczymi uczniami. Sposób pracy opierają na przeprowadzonych badaniach stylów uczenia się dzieci.
 • Zajęcia prowadzone są przez bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
 • W klasach IV-VIII prowadzone są dodatkowe, obowiązkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne (1 godzina tygodniowo w planie lekcji),
 • Poza obowiązkowymi zajęciami nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowe. Oferta zajęć jest przygotowywana we wrześniu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań wychowanków. Udostępniana w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły.
 • W ramach poszerzenia oferty edukacyjnej nauczyciele korzystają z możliwości prowadzenia zajęć poza szkołą– lekcje w kinie, muzeach, współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami kulturalnymi.
 • Wychowawcy klas wraz z klasowymi Radami Rodziców, w ramach realizacji planu wychowawczego, przygotowują ofertę wycieczek szkolnych w tym Zielonych i Białych szkół.
 • Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa. Posiada elektronicznie zamykane drzwi wejściowe, a teren szkoły (także budynek wewnątrz) jest monitorowany.
 • Rodzice są włączani w proces edukacyjny oraz wychowawczy uczniów. Dzięki funkcjonowaniu w szkole dziennika elektronicznego mogą na bieżąco śledzić postępy dziecka w nauce, frekwencję oraz czuwać nad procesem edukacyjnym (wgląd do terminarza), mają również możliwość skontaktowania się z nauczycielem.